Privaatsuspoliitika

Haldaja kontaktandmed

 

1.      Isikuandmete töötlemist teostab Copy Pro Estonia OÜ (edaspidi Minu Elu Foto või teenusepakkuja), registrikood 14305921, juriidiline aadress Teatri väljak 1, Tallinn, 10143. Tegevusaadress Rävala pst 6, Tallinn.

2.      Isikuandmete töötlemisega seotud probleemide korral palun pöörduda mktg@copypro.ee.

 

Privaatsuspoliitika ulatus

 

1.      Isikuandmeteks loetakse kogu identiteediga seotud infot, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-maili aadress, turvakaamerate salvestused.

2.      Privaatsuspoliitikat rakendatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse suhtes:

·        Eraisikutele – kõik olemasolevad, potentsiaalsed ja endised kliendid.

·        Copy Pro esindustele, kontorile ja kõikidele külastajatele, võttes arvesse ka turvakaamera salvestusi.

·        Minu Elu Foto veebilehe külastajatele.

3.      Teenusepakkuja vastutab kliendi andmete privaatsuse eest ja ausatab kliendi õigusi isikuandme kaitse seaduse osas.  

4.      Privaatsuspoliitikat rakendatakse kõikide andmete suhtes, olenemata vormist ja/või keskkonnast, kuhu klient oma isikuandmeid sisestab (Minu Elu Foto veebileht, e-post, paberkandja või telefon) ning olenemata millistes süsteemides või paberkandjal neid töödeldakse.

 

Isikuandmete töötlemise põhjused

 

1.      Kliendi tuvastamine;

2.      Tellimuse töötlemine;

3.      Tellimuse valmimise osas kliendiga ühendust võtmine;

4.      Tellimuse kohaletoimetamine;

5.      Vastuväidete käsitlemine ja töötlemine;

6.      Teenuse osutamine;

7.      Arve koostamine;

8.      Teabe andmiseks avalik-õiguslikele asutustele operatiivtegevuste sooritamiseks selleks ettenähtud juhtudel ja ulatuses.

 

Minu Elu Foto õiguslikud huvid

 

1.      Äriline tegevus;

2.      Minu Elu Foto veebilehe toimimise analüüsimine, arendamine ja pirandamine;

3.      Võtta kasutusele meetmeid klientide hoidmiseks ja meelitamiseks;

4.      Toodete ja teenuste arendamine ja pirandamine;

5.      Toodete ja teenuste reklaamimine läbi erinevates suhtluskanalite;

6.      Korraldada toodete ja teenuste kohta kliendiuuringuid ja koguda kasutajakogemusi;

7.      Pöörduda õiguslike huvide kaitseks riigiasutuste ja institutsioonide poole.

 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 

1.      Minu Elu Foto töötleb isikuandmeid tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste abil võttes arvesse eraelu puutumatuse riske ja Minu Elu Foto organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse, sealhulgas turvameetmeid nagu tulemüürid ja sissetungimise vältimise ja avastamise programmid.


        Isikuandmete saajad

        

        Minu Elu Foto ei avalda kliendi isikuandmeid ega teenuse pakkumise ja lepingu kehtivuse ajal esitatud teavet kolmandatele isikutele,        välja arvatud juhtudel kui: 

1.      Kui nimetatud kolmandaks isikuks on keegi, kes täidab lepingu raames teenuse osutamiseks vajalikku funktsiooni (nt tarne);

2.      Väistele õigusorganitele nendepoolse põhjendatud taotluse esitamise korral õigusnormidega ettenähtud korras ja ulatuses.